Wiza Australia – przeczytaj przed podróżą

Wiza do Australii

Australia jest nader modnym miejscem na podróż pod wieloma względami. Jest to kraj, który słynie z pięknej i dzikiej fauny oraz flory, rozległych plaż oraz korzystnej aury pogodowej. Zarobki w tym państwie należą do największych w skali globalnej, natomiast australijskie władze są życzliwe na emigrantów. Wiza do Australii uzyskiwana jest bez problemu osobom ze ścisłym wykształceniem.

Wiza Australia – wymagania i ograniczenia

http://ivspro.pro-linuxpl.com/AUSTRALIA/img/AustraliaETA065.jpg
Podrużujący planujący wyjazd do Australii na maksymalnie 3 miesiące, powinni ubiegać się o wizę turystyczną. Z takiej wizy korzystają najczęściej turyści czy też jednostki, które chcą odwiedzić rodzinę lub partycypować w konferencji biznesowej. Na tego typu wizie można nawet podjąć naukę nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Problemem jest niemożność rozpoczęcia pracy.
Podróżnicy zdołają starać się o wizę elektronicznie, za pośrednictwem strony ambasady w Australii. Warto nadmienić, iż nie mają oni obowiązku realizowania diagnostyki lekarskiej a także wykupywania ubezpieczenia.

Australia wiza turystyczna

Podróżnicy mają do wyboru 2 rodzaje wizy turystycznej:
* Wiza do Australii eVisitor, nadana na moment 12 miesięcy z prawem jednorazowego 3-miesięcznego pobytu. O wizę tę wolno aplikować znajdując się poza terytorium Australii.

* Wiza Visitor, nadawana na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Za tę wizę trzeba uiścić opłatę, a dodatkowo szczegółowo uzasadnić powód, dla którego, ktoś ubiega się o pobyt dłuższy aniżeli 3 miesiące. Można o nią wnioskować znajdując się także w Australii wtedy jednak koszty będą wyższe. Wiza ta, podobnie jak eVisitor, również nie zezwala na wykonywanie pracy w tym państwie.

Wiza Australia i rozpoczęcie pracy zarobkowej

http://ivspro.pro-linuxpl.com/AUSTRALIA/img/gold-coast-3144497_1280.jpg

O wizę Work and Holiday mogą ubiegać się jednostki pełnoletnie, jakie nie skończyły 31. roku życia oraz posiadają ważny paszport. Wymagania wobec nich to:
– wykształcenie wyższe lub co najmniej 2 lata studiów I stopnia,
– certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego,
– potwierdzenie dysponowania środkami piniężnymi, gwarantującymi utrzymanie się w Australii,
– bilet powrotny albo na dalszą wycieczkę bądź posiadanie środków na jego nabycie,
– zakupiona polisa zdrowotna,
– poświadczenie wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poświadczające spełnienie przedstawionych wyżej postulowań.
Wiza Work and Holiday zezwala na rozpoczęcie pracy, nie maksymalnie przez 6 miesięcy u jednego pracodawcy i dodatkowo wielokrotne przekraczanie granicy Australii.

Dowiedz się więcej: visa Australia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *